انگلیسی برای همه

Learning English is fun

انگلیسی برای همه

Learning English is fun

انگلیسی برای همه

این وبلاگ مکانی برای استفاده از مطالب، دانلودها، داستانها و ... در مسیر یادگیری و آموزش زبان انگلیسی می باشد. امیدوارم با نظرات سازنده خود یاریگر بنده در این راه باشید.
اینجانب مجید دورانی، دبیر زبان انگلیسی، از شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی هستم. هم اکنون در پست دبیر زبان انگلیسی دبیرستان نمونه دولتی ایلیا پاشاپور (دوره اول) و مدرس کانون دانش زبان سلماس مشغول به فعالیت می باشم.


امور اقتصادی | تدبیر اقتصاد
سرگرمی | پزشکی
آفاق | بیست تولز
دریافت کد ذکر ایام هفته برای وبلاگ
آیه قرآن تصادفی

۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

God,speak to me

۳۰
بهمن

The man whispered, “God, speak to me” and a meadowlark sang .But, the man did not hear. So the man yelled, “God, speak to me” and the thunder rolled across the sky .But, the man did not listen. The man looked around and said, “God let me see you.” And a star shone brightly .But the man did not see. And, the man shouted, “God show me a miracle.” And, a life was born .But, the man did not notice. So, the man cried out in despair, “Touch me God, and let me know you are here.” Whereupon, God reached down and touched the man .But, the man brushed the butterfly away … and walked on


مردی گفت: خدایا با من حرف بزن.و پرنده ای شروع به آواز خواندن کرد ولی مرد متوجه نشد،مرد فریاد زد خدایا بامن حرف بزن و رعد وبرقی در آسمان به صدا در آمد ولی مرد نفهمید. مرد به اطراف نگاه کرد و گفت خدایا بگذار ببینمت و ستاره ای پرسو درخشید. مرد متوجه نشد . سپس مرد فریاد زد خدایا به من معجزه ای نشان بده وزندگی متولد شد ولی مرد نفهمید.مرد با ناامیدی گریه کرد و گفت: خدایا مرا لمس کن، و بگذار بدانم که اینجایی. در نتیجه خدا پایین آمد و مرد را لمس کرد ولی مرد پروانه را با دستانش از خود دور کرد و رفت.

  • مجید دورانی

Listening Skill Tips

۲۴
بهمن


Does this situation seem familiar to you? Your English is progressing well, the grammar is now familiar, the reading comprehension is no problem, you are communicating quite fluently, but: Listening is STILL a problem!
First of all, remember that you are not alone. Listening comprehension is probably the most difficult task (noun=exercise, job) for almost all learners of English as a foreign language. So, now you know you are not alone….! OK. The most important thing is to listen, and that means as often as possible. The next step is to find listening resources. This is where the Internet really comes in handy (idiom = to be useful) as a tool for English students

  • مجید دورانی


Question:

I am a teenage Arab Muslim girl. As a teenager, I feel I have yet to discover the true meaning of a “hijab”. Many people I ask give me just one straight forward answer. It is making sure no hair on your head is revealed to any man unrelated to you. I feel there must be a lot more to it than just that, and I am very eager to learn what it is exactly that allows a woman to call herself a “muhajaba”. Also, I have met and seen many women wearing fashionable headscarves full of designs, prints etc. Does not this go against Islamic teachings?
پرسش
من یک دخترعرب مسلمان هستم. حس می کنم هنوز باید معنای واقعی حجاب رو بدونم. خیلی از مردمی که ازشون می پرسم یک جواب ساده بهم می دن  که میگه موهاتون  رو نباید نامحرمان ببین. فکر می کنم پاسخ باید چیزی فراتر از این باشه و خیلی مشتاقم که بدونم چه چیزی هست که باعث میشه یک خانم خودش رو محجبه بدونه. همچنین من خانمهای زیادی دیدم که روسری های باب روز پوشیدند پر از طرح و نقش. آیا این پوشش برخلاف آموزه های اسلامی نیست؟
  • مجید دورانی


Life can be stressful; sometimes you’ll have to deal with ongoing stress positively. Stress can have a variety of causes such as family problems, job problems, financial difficulties, poor health, mechanical breakdowns, false expectations or even the death of someone close to you. It is important to recognize the causes (some stress is natural) and, if possible, take steps to deal with the root of the problem or do simple stress relievers like, squeezing a stress ball or taking a hot and relaxing bath. Ask for help from friends and, in severe cases, professionals.

  • مجید دورانی

Goal

۰۸
بهمن

  • مجید دورانی

ابزار هدایت به بالای صفحه